NIHIL SINE DEO
"...Şi orice veţi cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul..."

Povete Crestinesti

„A greşi este omenesc, a ierta este divin” (Alexander Pope); „Beţivii au urmări şi până la al treilea neam: părinţi, bunici, străbunici. Ce este de făcut ? Rugăciuni, milostenii, Sfinte Liturghii, sfinte masluri, parastase, dezlegări. Toate făcute cu înţelegere şi cu dreaptă judecată” (Sfântul Arsenie Boca); „Cei care îşi construiesc case din furat nu vor avea niciodată mulţumire şi pace” (Sfântul Arsenie Boca); „Cine merge încet ajunge departe” (proverb italian); „… dacă oamenii îţi fac dreptate, atunci Dumnezeu ce să-ţi mai facă ?” (Sfântul Arsenie Boca); ...„Dacă ţii aceste două făclii ridicate în sus – dragostea şi smerenia, te mântuieşti” (Sfântul Arsenie Boca); „Este mai mare pacea ca dreptatea” (Sfântul Arsenie Boca); „ … la dreapta judecată am şi eu un cuvânt de spus. Unde veţi fi, pun mâna în capul vostru şi vă scot afară. Dar este o condiţie: să fiţi buni, să faceţi fapte bune, să mergeţi pe linia Bisericii şi să fiţi tot timpul pregătiţi, cum vă învaţă preoţii Bisericii” (Sfântul Arsenie Boca); „Leapădă mânia de la tine și adu-ți aminte că și tu totdeauna mânii pe cel ce te-a făcut pe tine” (Proverbe); „ … Măi, să răbdaţi şi voi prigonirile lui antihrist, că numai prima durere o simţi, restul suporţi cu ajutorul lui Dumnezeu” (Sfânul Arsenie Boca); „Rabdă măi, realitatea…” (Sfântul Arsenie Boca); „Nu va avea omul pace pe pământ, câtă vreme nu va avea pace cu Dumnezeu” (Sfântul Arsenie Boca); „Nu veţi intra în Împărăţia în care n-aţi trăit de pe pământ” (Sfântul Arsenie Boca); „Să fii ceea ce eşti ! Îngăduie ca fiecare să fie ceea ce este ! Să nu vrei să fii ceea ce nu eşti, să vrei să fii ce poţi” (Oxenstiern); „Să-ţi iei crucea şi să-mi urmezi şi să nu mă părăseşti toată viaţa. După ce mor, să strigi la mine, că eu am „clopoţel” şi te aud. Spune şi la alţii, ca atunci când dau de un necaz, să zică de nouă ori Tatăl Nostru” (Sfântul Arsenie Boca); „Secretul unei vieţi fericite şi satisfăcute este să faci ce îţi place în fiecare zi” (Marcia Wieder); „… Tu fă bine şi aşteaptă răul. Binele ţi-l va răsplăti Dumnezeu. Dacă oamnenii – rudele ţi-ar face bine, ţie ce cruce ţi-ar mai rămâne ? … Deci roagă-te pentru cei ce te blastămă, fă bine celor ce-ţi fac rău; celui ce-ţi cere – nedrept – dă-i tot ce-i trebuie lui, din lăcomie. Cu alte cuvinte, nu te împotrivi răului când te asupreşte cu nedreptate, ca să nu calci legea iubirii de Dumnezeu şi de oameni, indiferent cum sunt ei. Tu fii cum trebuie. Tu să ai grijă să nu zici rău absolut nimănui, indiferent ce nedreptate ţi-ar face, - pentru că iertându-le toate, aşa urmezi lui Iisus, - aşa ţii (împotriva firii, sau mai bine zis mai presus de fire) legea lui Dumnezeu – a iubirii. Că toţi sunt fii lui Dumnezeu, chiar dacă ei tăgăduiesc asta, iar tu trebuie să ştii că eă au un suflet de mântuit” (Sfântul Arsenie Boca); ***